loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

براساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای حل اختلاف در زمینه برخی امور حقوقی و نیز كیفری صالح به رسیدگی هستند و صلاحیت دارند به دعاوی اشخاص رسیدگی نموده و رأی صادر كنند. حال چنانچه از آرای قطعی شده این…

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

اعاده دادرسی در شورای حل اختلاف

براساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای حل اختلاف در زمینه برخی امور حقوقی و نیز كیفری صالح به رسیدگی هستند و صلاحیت دارند به دعاوی اشخاص رسیدگی نموده و رأی صادر كنند. حال چنانچه از آرای قطعی شده این مــراجــع درخــواسـت اعـاده دادرسـی شـود، رسـیدگی به این تقاضا برعهده كدام مرجع می‌باشد؟

‌آرایی كه شورای حل اختلاف صادر می‌نماید، برابر ماده 18 آیین‌نامه یادشده، به مدت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تـجـدیـدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط می‌باشد. چنانچه رأی این شورا مورد اعتراض واقع شود و در دادگاه عمومی به درخواست تجدیدنظرخواهی از رأی مذكور رسیدگی گردد و رأی مقتضی اصدار یابد، به تـقــاضــای اعــاده دادرســی هـمـراه بـا اجـرای تشریفات قانونی در محاكم عمومی رسیدگی به عمل می‌آید. به این ترتیب، اگر موضوع جنبه حقوقی داشته باشد، براساس ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امــور مــدنــی هـمــان شـعـبــه‌ای كــه در مـقـام تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف اقدام به صدور رأی نموده، تكلیف به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دارد و اگر موضوع جنبه كیفری داشته باشد، مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان‌ عالی كشور، رسیدگی به موضوع در دادگاه همعرض دادگاه صادركننده رأی به عمل می‌آید .

یكی از موارد قابل تأمل در فرآیند دادرسی شوراهای حل اختلاف این است كه در صورت تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوا از رأی این شورا، برابر ماده 18 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قـانـون بـرنـامـه سـوم تـوسـعـه اقـتصادی، اجـتـمـاعـی و فـرهـنـگـی اكـثـریت اعضای آن می‌توانند با این درخواست مخالفت نمایند. در حالی كه واگذاری اختیار اظهارنظر به طور مطلق به مرجع صادركننده رأی و اعلام موافقت یـا عـدم مـوافـقـت آن مـرجـع با رسیدگی به درخـواسـت تـجـدیدنظرخواهی، یك تأسیس حـقـوقـی اشـتـبـاه است و چنین اختیاری در هیچ‌یك از نظام‌های حقوقی مورد اشاره قرار نگرفته است. در شرع مقدس اسلام هم آنجا كه تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی تجویز گردیده، این امر منوط به موافقت حاكم شرع صادركننده رأی نشده است. ازاین‌رو در فرآیند بازنگری در قوانین مربوط به شورای حل اختلاف امید است این ماده قانونی اصلاح شود.

حال اگر شورا با درخواست تجدیدنظرخواهی موافقت نكند و رأی قطعی ‌شود، در این صورت چنانچه یكی از اصحاب دعوا تقاضای اعاده دادرسی نماید، این درخواست باید به كدام مرجع ارجاع شود؟ آیا شورا صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را دارد؟

بـرخـی اسـتـادان مـعـتـقـدند كه چون در آیین‌نامه اجرایی چنین اختیاری به شورای حل اختلاف داده نشده و با توجه به لزوم رسیدگی به دادخواهی افراد و رعایت عدالت و نیز عام بودن مراجع دادگستری در رسیدگی به تظلمات عمومی، این مراجع باید به درخواست مذكور رسیدگی نمایند؛ در حالی كه این نظر قابل قبول نیست؛ زیرا در شورای حل اختلاف همانند محاكم، رعایت اركان و اصول آیین دادرسی الزامی است و آنچه كه استثنا گردیده و در بند یك ماده 10 آیین‌نامه مربوطه نیز به آن اشاره شده است، تشریفات آیین دادرسی می‌باشد. به عنوان مثال، تقویم خواسته از سوی خواهان و داشتن حق اعتراض به آن از سوی خوانده از اركان دادرسی است نه تشریفات آن و رعایت این موضوع در شورای حل اختلاف از سوی خـواهـان الـزامـی است. چگونگی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها جزو تشریفات دادرسی به شمار می‌آید؛ اما این كه طرفین باید دعوت شوند و اظهارات آنها استماع گردد، از اركان دادرسی است. اعاده دادرسی هم از اركان دادرسی محسوب می‌شود و اگر نسبت به آرای شورای حل اختلاف درخواست اعاده دادرسی شود، باید مطابق مقررات آیین دادرسی عمل گردد. در امور حقوقی نیز خواهان می‌تواند درخواست اعاده دادرسی خود را به شعبه‌ صادركننده رأی تقدیم نماید و در امور كیفری پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان‌ عالی كشور، شعبه همعرض می‌تواند به موضوع رسیدگی نماید. آنچه می‌تواند این دیدگاه را تـقـویـت نـمـایـد ایـن‌ است كه به اموری كه هـم‌اكـنـون از سـوی شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود، پیش از این توسط محاكم رسیدگی به عمل می‌آمد و اعاده دادرسی از آرای مربوطه برابر مقررات به نحو مذكور انجام مــی‌شــد. بــرایــن‌اسـاس، اكـنـون كـه شـوراهـا صلاحیت رسیدگی به امور محول شده را دارند، اعاده دادرسی باید به همان نحو باشد.  اگر به شورای حل اختلاف اجازه داده شده است به اموری كه محاكم صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، رسیدگی كند، باید اجازه داشته باشد به درخواست اعاده دادرسی از آن هم رسیدگی نماید. به نظر می‌رسد دیدگاه دوم با مـوازیـن حـقـوقـی سازگارتر باشد. هرچند صلاحیت شورای حل اختلاف صلاحیت استثنایی است و در موارد شك باید مطابق این اصل عمل نمود؛ اما در مانحن فیه شورا در پی آن نیست كه ابتدا به موضوع رسیدگی نماید؛ بلكه می‌خواهد به موضوعی كه در صلاحیت آن شورا بوده، مجدداً رسیدگی نماید. اعاده دادرسی یكی از طرق فوق‌العاده شكایت از احكام است و روش رسیدگی و مرجع آن در قانون معین شده است. از‌این‌رو به لحاظ این كه در آیین‌نامه مذكور در این خـصــوص اشــاره‌ای بـه عـمـل نـیـامـده، از عمومات قانونی باید استفاده كرد و تعیین تكلیف نمود.


برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون

درباره : مقالات حقوقی , آیین دادرسی مدنی ,
برچسب ها : شورای حل اختلاف , اعاده دادرسی , آراء شورا , شورای اختلاف , سازش , حل اختلاف ,
بازدید : 429 تاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 زمان : 18:23 نویسنده : رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری نظرات ()
مطالب مرتبط
 • نحوه شکایت کیفری - وکیل رضا صومی نحوه شکایت کیفری - وکیل رضا صومی
 • نحوه نگارش و تنظیم سفته نحوه نگارش و تنظیم سفته
 • شکایت با استفاده از اسکرین شات شکایت با استفاده از اسکرین شات
 • حق انتخاب مسکن با کیست حق انتخاب مسکن با کیست
 • مسئولیت شوهر در تنبیه همسرش مسئولیت شوهر در تنبیه همسرش
 • امضاهای دیجیتالی در امنیت اسناد امضاهای دیجیتالی در امنیت اسناد
 • اعمال صلاحيت ملي در درياها اعمال صلاحيت ملي در درياها
 • نحوه تعیین بهای خواسته نحوه تعیین بهای خواسته
 • آثار ورشکستگی بانک‌ها آثار ورشکستگی بانک‌ها
 • دعاوی ثلاثه‌ قولنامه دعاوی ثلاثه‌ قولنامه
 • ارزیابی دادرسی جدید کیفری ارزیابی دادرسی جدید کیفری
 • مشمولین بیمه بیکاری مشمولین بیمه بیکاری
 • پرداخت نفقه از سوي شوهر پرداخت نفقه از سوي شوهر
 • داوری تجاری بین‌المللی داوری تجاری بین‌المللی
 • تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق
 • بررسی ضمانت از افراد بررسی ضمانت از افراد
 • صلاحیت کیفری در قانون جدید صلاحیت کیفری در قانون جدید
 • نحوه تنظیم وکالت نامه نحوه تنظیم وکالت نامه
 • نوآوری‌های آئین دادرسی کیفری نوآوری‌های آئین دادرسی کیفری
 • تفاوت کلاهبرداری و سرقت تعزیری تفاوت کلاهبرداری و سرقت تعزیری
 • وجوه افتراق منافع و حق انتفاع ‎ وجوه افتراق منافع و حق انتفاع ‎
 • صلاحیت جدید دادگاه ها صلاحیت جدید دادگاه ها
 • نقش وکیل در دادگستری نقش وکیل در دادگستری
 • برات در قانون تجارت برات در قانون تجارت
 • حقوق راهن و مرتهن حقوق راهن و مرتهن
 • بررسی آیین دادرسی کیفری جدید بررسی آیین دادرسی کیفری جدید
 • نکات افزایش خواسته نکات افزایش خواسته
 • ارسال نظر برای این مطلب

  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
  دسترسی سریع به سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران l پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/leader2.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/raeisjomhour.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Dadiran.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majles.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora.jpg
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majmatashkhiss.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divanedalat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divan.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/amlak-asnad.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/electronik.png
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/kanun.gifhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/129.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/b1.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/budget.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Canoon%20e%20vokala.jpg
  http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/dolat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora-hale-ekhtelaf.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Vezarat%20dadgostari.JPGhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/hoquqy.jpg.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/D_Ghazaei.jpg

  اسپانسر
  http://up.vekalat.info/view/789476/4194620186.gif
  تبلیغات
  Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

  آمار سایت
 • کل مطالب : 1949
 • کل نظرات : 283
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 135
 • آی پی امروز : 0
 • آی پی دیروز : 221
 • بازدید امروز : 568
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 53
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 568
 • بازدید ماه : 568
 • بازدید سال : 568
 • بازدید کلی : 3,247,570
 • مطالب
  آخرین نظرات
  محسن - سلام.ملکی را به صورت وکالت بلاعزل خریداری کرده ام. متاسفانه موکل(صاحب اولیه) فوت نموده.ورثه به فروش ملک به من اذعان دارند. آنها (به دلیل مالیات سنگین - 1396/01/13
  كيانوش - با سلام من يه ماشين فروختم و كل مدارك ماشين رو هم بهش دادم ولي هنوز به اسم خودمه و اينكه كل مبلغ رو چك گرفتم و تو قولنامه نوشتم در صورت پاس نشدن چك ما - 1396/01/10
  رضایی - سلام و ادب ، حق انتفاع ملکی را بصورت صلح سکنی عمری به مدت حیات فردی منتقل کرده ام حال اگر ایشان زودتر از اینجانب فوت نمایند آیا وراث ایشان میتوانند اد - 1396/01/04
  علی کاظم - سلام علیکمملکی دارم که به دلیل سفارش مدیر ساختمان، مستاجری را آورده و به آن اجاره دادم.متاسفانه به دلیل اینکه مدیر ساختمان مورد اطمینان من بود، بد - 1395/11/29
  صدیقه حاتمی - با سلام وخسته نباشید منزل آپارتمانی به صورت نصف نصف به نام من و خواهرم هست من قصد دارم سهم خود را به نام مادرم کنم ولیکن چون میدانم امکان به مشکل خورد - 1395/10/14
  لیلا - باسلام من ضامن کسی دربانک شدم وان فرد بیکاراست و قسط هایش رانمیدهد و هرماه بانک ارحقوق من قسط راکم میکند ایاراهی هست که شکایت کنم تاان فرد مجبورشود قس - 1395/09/17
  لیلا - سلام من از سایپاماشین خریدم که هنوز نیمی از قسط هاش مونده و سندش ازادنشده وهمسرم بدون اجازه ام ماشین رافروخته و مدارک ماشینم هم نمیدانم دست خودش هست - 1395/09/17
  ابوالقاسم خمیس آبادی - باسلام ؛ احتراما بعرض میرساند فرزندم توسط دوبرادر مورد ضرب جرح قرار گرفت ... مستدعی است بفرمایید در خصوص شکایت ایشان بعداز گذشت 14ماه قانونی است یاخیر - 1395/05/20
  خسروی - با سلام یک واحد آپارتمان از طرف آقای الف خریداری شده است با مبایعه نامه و قبول اینکه فروشنده در تاریخ 29/12/94 نسبت به انتقال سند اقدام نماید ولی - 1395/02/08
  محمود حاجیان - سلام، من حدود2 ماه پیش با ناآگاهی از کاری که می كنم وکالت طلاق رو به خانمم دادم، و ايشون بدون اینکه من خبر داشته باشم ، پنهانی کارهای طلاق را انجام دا - 1395/01/09
  aram - سلام خسته نباشید آیا از دعانویسی که تو اینستا پیج داشتند و دعا گرفتم و جواب نگرفتم حتی اوضاع بدترهم شد و هزینه زیادی هم گرفتند و هربار حرفی زدند و هزی - 1394/12/21
  یزدانی - سلامپیامک حاوی \"شما خانوم... هستید؟آیا شما ساکن استان...هستید؟ میشه همدیگر رو ببینیم؟ توسط من ارسال شده،و ایشان هم فحش خانواده به من داد و بعدش هم ا - 1394/11/22
  pouya - با سلام - من مدتی در کافه ای کار می کردم به یک سری دلایل با کارفرما بحث کردم و دیگر سر کار نرفتم .مدتی بعد از من بابت پخش عکس مستهجن در یک کانال تلگرا - 1394/11/20
  سید مهدی - سلام. کتاب ایران و روابط بین الملل اقای رسولی فوق العاده است. ادم در این کتاب میفهمد که ایران میتواند اولین قدرت اقتصادی وصنعتی نیز نظامی دنیا باشد. - 1394/10/01
  حامد مهربانی - باسلام وعرض ادب :بنده کارمند رسمی یکی از ادارات می باشم یکسال پیش با ۹۰۰سکه عندالمطالبه عقد کردم بعد از مراسم عروسی بادخالت خانواده همسرم اختلافا - 1394/07/09
  محمد - با عرض سلام و ادبآیا لایحه جامع وکالت برای ازمون سال دیگر احتمال دارد که تصویب شود؟اگر تصویب شود آیا تغییری در طریقه جذب کارآموزان صورت می گ - 1394/07/08
  صبوری - با سلاممیخواستم مدرکی مستند دال بر غیردولتی بودن شهرداری به من معرفی کنید.با تشکر - 1394/07/05
  بابک - سلام،در یک دعوی حقوقی در رابطه با مطالبه مبلغ چک برگشتی مربوط به یه شرکت سهامی خاص در شورای حل اختلاف،خواهان بجای طرفیت قرار دادن شرکت صاحب حساب بعنوا - 1394/05/02
  nazanin - با سلام و خسته نباشید. سوالی از خدمتتون داشتم. طبق شرطی که در عقد نامه ی من گذاشته شده شوهر من ملزم شده که دو دانگ از آپارتمانی که به نام مادرشون هست - 1394/04/28
  alireza - باسلام : پسر من با ماشین خودش و به رانندگی دوستش تصادف کرده و هر دو فوت کرده اند . پس از مراحل دادگاه و اعلام شکایت از راننده جهت دریافت غرامت از بیمه - 1394/04/25