close
متخصص ارتودنسی
اجرت المثل ایام زناشویی و نحله
loading...

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است كه قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مكلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاكم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم كرد .تعریف اجرت به معنای دستمزد ، كرایه ، مزد…

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 345 یکشنبه 03 فروردين 1393

تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله

نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است كه قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مكلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است .
در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاكم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم كرد .
تعریف اجرت به معنای دستمزد ، كرایه ، مزد كار و اجرت المثل در لغت به معنای اجاره بها است . در تعریف و مفهوم حقوقی آن باید گفت : اگر كسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی كه منتفع شده بین طرفین ، مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد ، اجرت المثل نامیده می شود . خواه استیفاء مزبور را اذن مالك باشد خواه بدون اذن او تعریف فوق از اجرت المثل تنها به انتفاع از مال دیگری اشاره نموده در حالی كه چه بسا فردی ازكار فیزیكی فكر دیگری منتفع گردد و آنچه موضوع بحث ماست بهره مندی زوج از نیروی كار زوجه در ایام زناشویی است . لذا نظر به این كه كار نیز نوعی مال است خدمات و كار انسان نیز دارای ارزش مالی و قابل مبادله با پول بوده و استیفاء از كار دیگری نیز مستحق اجرت المثل می باشد . تعریف دیگری كه از اجرت المثل می توان نمود این است كه : اجرت المثل در برابر اجرت المسمی است كه به مزدی كه معمولاً مردم در برابر انجام دادن كاری به عامل می پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده باشد ، گفته می شود .
نحله به كسر نون از یك سو معنی مذهب و دیانت و از سوی دیگر به معنای دادن مهریه زن بدون عوض و طلب می باشد . نحل به ضم نون به معنای مهریة زن و عطیه كه از مال به كسی دهند یا خاص كنند برای كسی . نحله را مرادف عطیه و هبه نیز آورده و در تعریف آن گفته شده بخشش و عطای مجانی و رایگان است . قرآن كریم در آیه ۴ سوره مباركه نساء لفظ نحله را در كنار صدقات به كار برده و در مجموع از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تغیر گردیده است . مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر نحله چنین فرموده اند : نحله به معنای عطیه ای است مجانی كه در مقابل ثمن قرار نگرفته است .

اصل و فرض حقوقی عدم تبرع از مبانی اجرت المثل می باشد . با این توضیح كه هر گاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نمود یا دیگری را از منافع كار خویش بهره مند كرد ، چنین چیزی بخشش محسوب نمی شود بلكه از آن جا كه فرض بر عدم تبرع است باید به قصد واقعی فرد یعنی قصد تملیك و قصد تبرع مراجعه نمود . آقای دكتر كاتوزیان در عنصر ارادی عقد هبه چنین می گوید : برای تحقق بخشش كافی نیست كه مالی از دارایی شخصی بدون عوض به دارایی دیگری منتقل شده باشد ، در مفهوم تملیك مجانی قصد بخشیدن و احساس نیز ملحوظ است . تملیك عملی ارادی است كه وصف آن نیز تابع نیت و انگیزه تملیك كننده است كه سرانجام به تراضی منتهی می شود و مبنای آن قرار می گیرد . ماده ۳۳۶ قانون مدنی در مورد فرض عدم تبرع چنین مقرر می دارد : هر گاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خواهد بود ، مگر این كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته باشد . ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز با بیان فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است : هر كس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر كسی چیزی به دیگری بدهد بدون این كه مقروض ‌آن چیز باشد می تواند استرداد كند . از آن جا كه كار نیز مال محسوب می شود ، هر گاه شخصی كاری برای دیگران انجام دهد كه در عرف دارای اجرتی باشد و معلوم شود كه او قصد تبرع نداشته است ، كسی كه از خدمت و كار بهره مند باشد ، بایستی اجرت عمل انجام شده را بپردازد و از این جهت مدیون می باشد .
ممكن است به این فرض چنین پاسخ داده شود ، كه هر چند فرض عدم تبرع است و زنی كه در منزل زوج به خانه داری و نگهداری و تربیت كودكان می پردازد مستحق اجرت المثل است و از این لحاظ دینی بر ذمة زوج مستقر گردیده ، اما از آن جا كه این بسیار بعید است كه طلبكاری سالها با مدیون خویش زندگی مشترك داشته باشد و طلب خود را مطالبه نكند لذا حتی اگر قصد زوجه از انجام خانه داری قصد تبرع نباشد با عدم مطالبة دستمزد خویش چنین مستفاد می گردد كه ذمة شوهر خویش را از این جهت ابراء نموده است .
در پاسخ باید گفت : هر چند ابراء عقد نبوده و نوعی ایقاع است اما اولاً از آن جا كه ابراء مدیون عملی است رایگان و به زیان طلبكار ، لذا هیچ گاه نباید آن را مفروض دانست . در واقع ابراء احسانی بر خلاف اصل كه همانا بقای دین است ، می باشد . ثانیاً نیاز به اراده ای محكم و قوی داشته و از طرفی لزوم اختیار ابراء كننده باید مد نظر قرار گیرد و از طرفی دیگر این اراده تا وقتی به منصه ظهور نرسیده و بروز خارجی پیدا نكرده فاقد اثر است و هر چند كه اعلام اراده ضمنی باشد باید اعلام شود . همچنین نظر بر این كه عرف جامعه ما زن را موظف به انجام امور خانه می شناسد ، چه بسا عدم مطالبه اجرت المثل خانه داری توسط زوجه به وجود پیش ذهنی در جامعه و یا ترس از ایجاد تشنج در روابط خانوادگی می باشد .
لذا در خصوص مبنای اجرت المثل می توان گفت قواعد مسلم حقوقی از جمله : منع دارا شدن غیر عادلانه هیچ كاری بدون اجرت نمی باشد و فرض عدم تبرع همگی دلیلی بر لزوم قرار دادن اجرتی بابت كار زوجه بوده تا بدین وسیله از غیر عادلانه شدن روابط مالی زوجین جلوگیری به عمل آورده و موجب ورود بی دلیل سرمایه كار زوجه در دارایی زوج نگردد .
در مبنای نحله به آیات متعددی كه خداوند تعالی در آن رها نمودن زنان را با احسان مقرر كرده می توان مراجعه كرد . آن جا كه می فرماید : طلاقی كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دو مرتبه است پس آن كه گاه زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع كند یا او را به نیكی رها سازد .
در جای دیگر می فرماید : هر گاه زن را طلاق دادید تا نزدیكی پایان عده او را به سازگاری در خانه نگهدارید یا به نیكی رها سازید . حتی در زمانی كه عقد ازدواج بدون تعیین مهریه منعقد گردیده و مرد عزم طلاق زن را قبل از وقوع نزدیكی می كند خداوند تعالی نیكی به زن را در جهت تعیین بهره ای شایسته برای او كه سزاوار مقام نیكوكاران است تأیید نموده است .

شرایط پرداخت اجرت المثل

شرایط لازم برای تعیین اجرت المثل و نحله در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به شرح ذیل است .

الف. درخواست طلاق از ناحیة زوجه باشد مطابق تبصره ۶ ماده واحد یكی از شرایط لازم برای تعیین اجرت المثل یا نحله برای زوجه توسط دادگاه این است كه زوجه متقاضی طلاق نبوده و با آن موافق نباشد . بنابراین در طلاقهای توافقی و یا طلاقهایی كه به در خواست زوجه است تعیین اجرت المثل و نحله فاقد وجهه قانونی است . توضیح این كه اگر در خواست كننده طلاق زوجه یا زوجین باشند در صورت در خواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهده وی نبوده .
دو فرض در تبصره ۶ ماده واحد در نظر گرفته شده است :
فرض اول وقتی است كه در خصوص حق الزحمه بین زوجین در ضمن عقد نكاح یا عقد خارج لازم دیگری توافقی نشده باشد ، در این صورت دادگاه سعی می كند از طریق توافق نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام نماید . آنچه صدر تبصره ۶ ماده واحده در موارد فوق بر عهده دادگاه گذاشته ، صدور حكم ، مبنی بر محكومیت زوج به پرداخت حق الزحمه ایام زناشویی زوجه نمی باشد ، بلكه صرفاً به توافق رساندن زوجین در خصوص اجرت المثل است و چنانچه توافقی فیما بین زوجین حاصل نگردید نه دادگاه اختیاری به تعیین اجرت المثل دارد و نه زوجه حقی در مطالبه آن . فرض دوم كه در عمل بسیار نادر است نیز از نظر قانونگذار دور نمانده و آن وقتی است كه فیما بین زوجین در ضمن عقد نكاح یا عقد خارج لازم دیگری در خصوص حق الزحمه زوجه توافقی شده باشد در این صورت دادگاه طبق تواففق فوق نسبت به تعین اجرت المثل ایام زناشویی اقدام می نماید .

ب . وقوع طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد . قسمت اخیر تبصره ۶ ماده واحد با جعل شرط فوق زوج را از پرداخت اجرت المثل به زوجه ای كه به واسطة سوء اخلاق و رفتار زوج را مجبور به در خواست طلاق نموده ، معاف كرده است .
در توضیح عبارت تخلف زن از وظایف همسری و سوء اخلاق و رفتار باید گفت : اصطلاحاً تخلف زن از وظایف همسری باید در محدوده وظایفی كه شرع و قانون برای زوجه معین نموده ، تفسیر گردد . بنابراین چنانچه عرف انجام یا ترك امری را توسط زوجه جزو وظایف همسری به شمار آورد نباید به واسطه تخلف از آن ، زوجه را از حق دریافت اجرت المثل و نحله منع كرد . مثلاً چنانچه زن برای دادن شیر به نوزاد مشترك مطالبه دستمزد نماید این امر هر چند در نظر عرف جامعه ناشایست بوده ، اما مطالبه ای شرعی و قانونی است و از وظایف زوجه ، شیر دادن فرزند نیست ، لذا از مصادیق تخلف از وظایف همسری نمی باشد . از طرف دیگر هر گاه زوجه با اشتغال به شغلی كه منافی حیثیت و شئونات خانوادگی است زوج را به سوی طلاق سوق دهد شمول چنین عملی در مفهوم عبارت تخلف از انجام وظایف همسری وجاهت قانونی دارد . اما اصطلاح سوء اخلاق و رفتار امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جوامع مختلف و حتی فرهنگ داخلی خانواده های مختلف كه در یك جامعه زندگی می كنند متفاوت است . لذا تعیین مصادیق آن امری مشكل بوده و قانونگذار می بایست در تعریف و تمثیل یا احصاء ‌آن اقدام نماید . در خصوص تأثیر زوجه در سوق زوج به طلاق این نكته قابل ذكر است كه تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی بایستی به طریق قانونی و صحیح احراز گردد ، در غیر این صورت با توسل به اصل عدم و اصل برائت باید زن را در وقوع طلاق بی تأثیر دانست . مثلاً هر گاه زوجه به حكم دادگاه ملزم به تمكین شده باشد و با امتناع زوجه حكم اجرا نشود و یا زوجه به واسطه فحاشی و توهین نسبت به زوج ، ضرب و شتم ، زوج سرقت از منزل ، برقراری رابطه نامشروع با دیگری محكوم شده باشد این ها همگی می تواند دلیلی بر تخلف وی از انجام وظایف زناشویی یا سوء رفتار وی بوده و وی را از مطالبه اجرت المثل و نحله محروم سازد .

ج . وقوع طلاق : صدر تبصره ۶ ماده واحد زمان مطالبه اجرت المثل یا نحله توسط زوجه را پس از طلاق دانسته است اما از طرف دیگر تبصره ۳ ماده واحد فوق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را ، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه دانسته و تصریح نموده كه تأدیه این حقوق به صورت نقد باشد. چنانچه نحله و اجرت المثل را جزو حقوق شرعی و قانونی زوجه در تبصره ۳ ماده واحد قرار دهیم ، نتیجه این می شود كه زوجه نیازمند انجام تشریفاتی در جهت مطالبه آن نبوده و در ضمن صدور گواهی عدم امكان سازش نسبت به آن نیز اتخاذ تصمیم می نماید . اما در صورتی كه مطابق تبصره ۶ عمل نمائیم زوجه پس از وقوع طلاق باید آن را مطالبه كند لذا مانند هر دعوی حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی تعیین وقت رسیدگی احضار خوانده و دیگر تشریفات جهت صدور حكم بوده و پس از صدور حكم و قطعیت آن نیز جهت اجرای آن بایستی مانند محكومیت های حقوقی دیگر اجرائیه توسط دادگاه صادر شده به محكوم علیه ابلاغ گردد و پس از انقضای مهلت ده روز مندرج در اجرائیه به اجرا در آید .
تعارض تبصره ۳ و ۶ ماده واحده ، موضوع استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده واحد مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ در رفع تعارض فوق چنین مقرر نمود : منظور از كلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقرات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است ، بنابراین طبق موارد مذكور در بند ۳ عمل خواهد شد .

د . جایگاه اجرت المثل و نحله : مقنن برای تعیین الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهده زوجه نمی باشد دو فرض را در نظر گرفته ، در یك جالت زوجه را مستحق اجرت المثل و در حالت دیگر مستحق نحله دانسته است كه در این جا شرایط مختص هر یك را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
الف ) اجرت المثل ؛ بند الف تبصره ۶ ماده واحد قانون اصلاح مقررات طلاق با به كار بردن اصطلاح اجرت المثل چنین مقرر داشته است . (چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم می نماید ) مطابق مقرره فوق شرایط لازم كه مختص اجرت المثل است عبارتند از : ۱- اثبات این كه زوجه به دستور زوج كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده ، انجام داده است . ۲- اثبات عدم قصد تبرع نظر بر این كه بار اثبات بر دوش مدعی است ، زوجه ای كه مطالبه اجرت المثل را می نماید باید اولاً صدور دستور از ناحیه زوج جهت انجام كارهای خانه را اثبات نماید ، ثانیاً ثابت كند كه در انجام كار های خانه قصد تبرع به زوج را نداشته است . بار كردن چنین تكلیفی بر زوجه از سویی تكلیف مالایطاق و از سوی دیگر خلاف اصل است ، زیرا در محدوده خانواده صرفاً این زوجین هستند كه حضور دارند و نیز این فرض محال است كه زوج در حضور دیگران خطاب به زن دستوری كلی دال بر انجام كلیه امور منزل در كل ایام زناشویی صادر نماید . بنابر اثبات امر اول مشكل است و چون فرضی حقوقی عدم تبرع مورد پذیرش كل سیستم های حقوقی از جمله شرع مقدس اسلام است ، لذا اصل را بر فرض تبرع نهادن و تكلیف نمودن زوجه به اثبات عدم وجود قصد بر تبرع ، خلاف فرض كلی بوده و اصولاً قابل اثبات نیست و نافی را نفی كافی است لذا بهتر است گفته شود آنچه دادگاه باید احراز نماید وجود قصد تبرع است كه آن هم توسط زوج كه مدعی خلاف اصل و مدعی امری وجودی است باید اثبات شود .
تعیین اجرت المثل با اثبات و احراز صدور دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه چنان است كه فیما بین زوج و زوجه عقدی ضمنی مبنی بر اجازه كار زوجه منعقد گردیده بدون این كه اجرت زوجه تعین شده باشد . اجرت المسمی لذا دادگاه بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج ، اجرت المثل كارهایی را كه زوجه انجام داده است معین می نماید و چنانچه لازم ببیند می تواند از كارشناس برای تعیین اجرت المثل بهره گیرد .

شرایط پرداخت نحله

بند تبصره ۶ ماده واحده در مورد نحله چنین مقرر داشته است : در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین می كند . بنابراین در مورادی كه شرایط بند الف (اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام كارهای محوله ) موجود نباشد ، دادگاه مطابق مفهوم نحله ( یعنی عطیه ای مجانی از ناحیه زوج ) مبلغی را تعیین می نماید .

رویه عملی محاكم در تعیین اجرت المثل و نحله

امروزه تعیین نحله در هنگام صدور گواهی عدم امكان سازش به در خواست زوجه ، رویه عملی محاكم خانواده می باشد . در طلاق به در خواست زوجه اولاً در بیشتر مواقع زوجه حاضر می شوند كه با بخشش كلیه حقوق خویش خود را از بند زندگی خانوادگی رهانید ، ثانیاً در صورت در خواست حق الزحمه زندگی زناشویی یا باید در خصوص پرداخت و میزان آن با زوج به توافق برسند كه عملاً چنین چیزی ممكن نیست و یا این كه پرداخت حق الزحمه ضمن عقد نكاح یا عقد خارج لازم قید شده باشد كه چنین فرضی در عمل محال است ، لذا تعیین حق الزحمه از سوی زوجین تحقق پیدا نمی كند .
در طلاقهای توافقی نیز با توجه به این كه زوجین باید در خصوص حقوق مالی خویش یا گذشت از آن توافق می نمایند ، دادگاه از دخالت در چگونگی توافق خودداری می كند لذا مطالبه حق الزحمه ایام زناشویی پیش نخواهد آمد ، چرا كه چنین مطالبه ای در محضر دادگاه نشان دهنده عدم توافق زوجین نسبت به شرایط ذكر شده در توافقفنامه می باشد . بنابراین آنچه عملاً محاكم با آن روبرو هستند مطالبات زوجاتی است كه شوهرانشان بدون رضایت آنها قصد جدایی از آنان را دارند و در این حالات نیز با توجه به این كه اثبات دو شرط مندرج در بند الف از تبصره ۶ ماده واحد برای زوجه تقریباً محال است لذا این دادگاه است كه خود راساً با توجه به وضعیت مالی زوج مبالغی را كه به طور متوسط دویست الی پانصد هزار تومان در سال می باشد تعیین می نمایند .

منبع : hvm.ir

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون

مطالب مرتبط
پرسش حقوقی خود را مطرح نمایید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
دسترسی سریع به سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران l پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/leader2.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/raeisjomhour.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Dadiran.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majles.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majmatashkhiss.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divanedalat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divan.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/amlak-asnad.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/electronik.png
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/kanun.gifhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/129.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/b1.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/budget.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Canoon%20e%20vokala.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/dolat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora-hale-ekhtelaf.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Vezarat%20dadgostari.JPGhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/hoquqy.jpg.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/D_Ghazaei.jpg

اسپانسر
http://up.vekalat.info/view/789476/4194620186.gif
مشاوره رایگان با وکیل دادگستری (تهران)
http://rozup.ir/up/gvdiana/Pictures/Auto.CallNumer1.gif
نحوه ارسال پرسش حقوقی آنلاین
کاربر گرامی : ضمن تشکر از بازدید از وبگاه پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو جهت ارسال پرسش حقوقی خود در بخش نظرات مشاوره حقوقی آنلاین ، پرسش خود را ثبت نموده و حداکثر در طی 48 ساعت آینده پاسخ خود را دریافت نمایید. با سپاس
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو سالیانه سایت
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1949
  • کل مشاوره : 283
  • اعضاء آنلاین : 4
  • بازدید امروز : 1,139
  • باردید دیروز : 6,867
  • بازدید کلی : 3,829,054