close
متخصص ارتودنسی
نمونه متن وکالت تام الاختیار
loading...

پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو

« باسم العلیم » « وکالت تام الاختیار » نام موکل : نام وکیل : موضوع وکالت : مداخله تامه وکیل در کلیه امور جاریه موکل از هر قبیل که لازم باشد اعم از مالی ، ملکی و اداری و رسیدگی به آنها و انجام کلیه امور ناقله و متصوره حقوقی موکل در هر زمینه و با هر اسم و عنوان و انجام هر نوع تشریفات شرعی ، قانونی و اداری مقتضی ولازم مربوطه و متداوله با حق قبض و اقباض در تمامی موارد ، به نحوی که جهت رتق و فتق کلیه امور مربوط به موکل در هر زمینه ای ، اعم از…

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری بازدید : 10633 دوشنبه 01 ارديبهشت 1393

« باسم العلیم »

« وکالت تام الاختیار »

نام موکل :

نام وکیل :


موضوع وکالت : مداخله تامه وکیل در کلیه امور جاریه موکل از هر قبیل که لازم باشد اعم از مالی ، ملکی و اداری و رسیدگی به آنها و انجام کلیه امور ناقله و متصوره حقوقی موکل در هر زمینه و با هر اسم و عنوان و انجام هر نوع تشریفات شرعی ، قانونی و اداری مقتضی ولازم مربوطه و متداوله با حق قبض و اقباض در تمامی موارد ، به نحوی که جهت رتق و فتق کلیه امور مربوط به موکل در هر زمینه ای ، اعم از آنچه در این وکالتنامه به آن اشاره شده و یا نشده باشد ، در هیچ مواردی نیازی باذن مجدد و یا تفویض وکالت و اختیارات جدیدی از طرف موکل به وکیل نباشد ، با حق تعیین وکیل عادی و وکیل دادگستری و عزل و نصب آنها ولو کراراً ، که اختصاراً بعضی از این موارد به شرح زیر است :

 

1)     انجام هر نوع معامله تحت هر یک از عقود اعم از بیـع ، قطعی ، رهنی ، اجاره ، صلح ، وصایت ، وکالت ، تعهد ، اقرار ، اقاله ، مبادله ، معاوضه ، افراز ، تقسیم ، تفکیک ، تجمیع ، مشارکت ، قرارداد ، تفاسخ ، و غیره نسبت به کلیه اموال منقول و غیر منقول موکل ، اعم از انواع ملک با هر نوع کاربری ( مانند زمین ، باغ ، خانه ، آپارتمان ، کارخانه ، مغازه و غیره ) ، انواع خط تلفن با هر نوع سیستمی ( مانند خط ثابت و انواع خطوط ویژه مخابرات و خط همراه اول ، ایرانسل و رایتل و غیره ) و کلیه حقوق موکل اعم از شخصی و موروثی یا هر نوع دیگر ، خواه موکل در حال حاضر مالک باشد یا اینکه بعداً مالک شود ، به نام و برای موکل و از طرف وی ، خواه موکل ، معامل باشد یا متعامل ، ایجاباً و قبولاً با هر شخصیت حقیقی یا حقوقی ، حتی به خود ، در قبال هر مبلغ و به هر مدت و با هر قید ، شرط و تعهدی و به هر نحوی که وکیل صلاح و مقتضی بداند و به وثیقه گذاردن هر یک از اموال مذکور ، نزد شعب دادگستری و یا به جهت هر امر دیگری و مراجعه به اداره ثبت اسناد و شرکتهای مخابرات ، همراه اول ، ایرانسل و رایتل و دفاتر اسناد رسمی و هر نوع اداره و سازمان دیگری که لازم باشد و انجام کلیه امور مقتضی و مراحل لازمه جهت فروش ، تغییر نام و اخذ سندهای مالکیت املاک و خطوط تلفن مذکور و هر مال دیگر متعلق به موکل که در این وکالتنامه به آن اشاره نشده است و دریافت سندهای مالکیت آنها .

 

2)     برداشت وجوه به هر مبلغ و به دفعات متعدد وکراراً از کلیه حسابهای ریالی و ارزی مفتوحه و حسابهای قبلی موکل از قبیل قرض الحسنه پس انداز ، جاری ، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت اعم از عادی ، ویژه ، موقت و دائم و یا هر نوع حساب دیگری تحت هر اسم و عنوان در کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ، اعم از اصل یا منافع واستفاده از کلیه مزایایی که بر حسابهای مذکوره مترتب است ، ولو آنکه این وجوه به هر یک از حسابهای داخلی آن بانکها و مؤسسات منتقل شدهباشد و مسدود کردن یا بستن کلیه حسابهای مذکور و اخذ کلیه وجوه موجود در آنها و افتتاح هر نوعی از حسابهای فوق الذکر به نام موکل و اخذ هر نوع وام یا اعتبار تحت هر اسم و عنوان و در رهن قراردادن هر یک از املاک و اموال موکل نزد هر کدام از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با آنها و قبول کلیه شرایط متداوله با حق فروش رهینه و تفویض وکالت و وصایت به آنها در هر زمینه و موردی و تسویه حساب کلیه وام ها و اعتبارات موکل و فک رهن و پس گرفتن اسناد در رهن و تمدید ، تجدید و فسخ قراردادهای مربوطه .

 

3)     ظهرنویسی و وصول کلیه چکها ، سفته ها و مطالبات موکل ، مستند به اسناد رسمی یا عادی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی و اخذ مال الاجاره و اجرت المثل از مستاجرین و فسخ و تجدید اسناد اجاری و عنداللزوم تقاضای صدور اخطاریه و اجرائیه علیه مستاجرین و بدهکاران از دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و اجرای ثبت و اخذ قبوض تودیعی از دفاتر اسناد رسمی و وصول وجوه یا قبوض مرقوم از صندوقهای ثبت و دادگستری و شعب بانکها و اقدام جهت خلع ید و ممانعت از تصرف عدوانی و تخلیه املاک موکل از ید متجاوزین و متصرفین و مستاجرین .

 

4)     با حق داشتن کلیه اختیارات مصرحه در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حضور در کلیه مراجع قضایی ، دادسراها و یا دادگاهها از هر نوعی و تقدیم هر گونه دادخواست و اقامه انواع دعاوی و جوابگویی بر مدعیان و تقدیم لوایح دفاعیه در رد دعاوی آنان ، تمکین یا اعتراض به رای و تقاضای تجدید نظر ، پژوهش و فرجام نسبت به آراء صادره از محاکم مختلف ، اعاده دادرسی ، تقاضای اجراء و یا تعویق حکم ، مصالحه و سازش ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور ، انتخاب ، انتصاب و عزل وکلاء و کارشناسان دادگستری با حق توکیل ، ادعای خسارت ، استرداد دادخواست یا دعوا ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن ، دعوای متقابل و دفاع در قبال آن ، ادعای اعسار ، قبول یا رد سوگند ، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به یا مدعی به و وجوه ایداعی به نام موکل و اعلام رضایت از طرف وی و کلاً تفویض تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی .

 

5)     مراجعه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و انجام کلیه امور مربوط به موکل مانند درخواست کپی و مصدق نمودن هر یک از اوراق پرونده ثبتی شرکتهای مرتبط با موکل ، استعلام ، تقاضای ثبت تغییرات و صورتجلسات و روزنامه رسمی و غیره و عند اللزوم خرید و فروش هر نوع سهام و اوراق بهادار و حق تقدم از شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار و فرا بورس و سایر مراجع در قبال هر مبلغ و اخذ مبلغ سهام و سود سهام و پذیره نویسی سهام و تحویل گرفتن اوراق سهام و برگ حق تقدم سهام و عضویت در شرکتهای مختلفه اعم از سهامی ، با مسئولیت محدود و غیره با هر میزان سهام و سرمایه و دخالت در امور موکل در شرکتها اعم از حضور در مجامع عمومی عادی یا فوق العاده و اتخاذ تصمیمات و انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل و قبول سمت و انتقال سهم الشرکه و درخواست انحلال و یا خروج از شرکت و سایر حقوق موکل اعم از حق تقدم و غیره از شرکت به هر شخص ولو به نفس خود وکیل در قبال هر مبلغ و با هر قید و شرط و تعهد و التزام و امضای اوراق و اسناد شرکت در حدود اساسنامه .

 

6)     مراجعه به نیروی انتظامی و ادارات تابعه مانند کلانتری ، آگاهی ، گذرنامه ، راهور ، اماکن ، پلیس امنیت ، پلیس فتا ، پلیس پیشگیری ، اینترپل ، فرماندهی مرزبانی ، سازمان وظیفه عمومی و غیره جهت انجام کلیه امور مربوط به موکل ، تحت هر اسم و عنوان و ترخیص و دریافت انواع وسایل نقلیه موتوری مانند هر نوع خودروی شهری و جاده ای سبک و سنگین ، انواع موتور سیکلت و انواع ماشین آلات راه سازی و ساختمانی ، از مراکز و ادارات مختلف نیروی انتظامی و پارکینگ ها .

 

7)     مراجعه به تمامی شرکت ها ، نهادها ، ارگان ها ، بنیادها ، شوراها ، ادارات ، مؤسسات ، سازمان ها و وزارتخانه های دولتی و وابسته به دولت ، خصوصی ، نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی از قبیل دارایی ، شهرداری ، فرمانداری ، استانداری ، سازمان مسکن و شهرسازی ، کشاورزی و منابع طبیعی ، بخشداری و امور اراضی ، مخابرات ، آب ، برق ، گاز ، کلیه مجامع امور صنفی و اتحادیه های صنوف ، سازمان تبلیغات اسلامی ، اداره اوقاف و سازمان حج ، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ، بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان ، سازمان تربیت بدنی ، بهزیستی ، مناطق آزاد تجاری ، سازمان صنایع ، اداره آتش نشانی ، دفاتر اسناد رسمی و غیره و انجام تمام امور جاریه موکل تحت هر اسم و عنوانی که باشد از جمله درخواست و دریافت کلیه مفاصا حسابها و مجوزها و پاسخ های استعلامیه اعم از  جواز تخریب ، پروانه ساختمان ، عوارض ، گواهی های عدم خلاف و پایان کار ، مفاصا حسابهای مالیاتی و نوسازی ، حضور در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی و شهرداری ( ماده های ۵ و ۱۰۰ ) با حق اعتراض یا قبول آرا و پرداخت جرائم ، تقاضای خرید و دایر نمودن انشعابات آب ، برق ، گاز و تلفن ، تجمیع پلاک و اخذ صورتمجلس تفکیکی ، درخواست و دریافت اصل و المثنی هر نوع سند مالکیت ، حضور در هر یک از دفاتر اسناد رسمی و امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه با حق اخذ و پرداخت وجوه و اسقاط کافه خیارات و سپردن تعهد و التزام در کشف فساد و انجام سایر تشریفات متداوله و حضور در کمیسیونهای ماده  ۱۴۷ و  ۱۴۸ قانون ثبت و امضاء صورتجلسات و اوراق و دفاتر مربوطه ، دریافت اصل یا المثنی اسناد و رونوشت آنها ، مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی  و دریافت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از قبیل هزینه درمان ، بیمه تکمیلی ، بیمه عمر ، حقوق بازنشستگی ، کلیه خسارات وغیره از آنها ، مراجعه به سازمان ثبت احوال و مراکزمرتبطه جهت انجام کلیه امور مربوط به موکل مانند درخواست المثنی ، تعویض و اصلاح شناسنامه و عکس آن و کارت ملی و تحویل آنها و غیره ، تمدید ، تجدید و فسخ هر نوع  قرارداد مربوط به موکل با بخش های دولتی و وابسته به دولت ، خصوصی ، نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی و هر شخص حقیقی و حقوقی ، ترخیص و پاساوان یا مرجوع نمودن کلیه کالاهای وارده به نام موکل از هر یک از گمرکات و بنادر کشور و اخذ و تودیع سپرده ها و دریافت اضافه پرداختی و تعقیب عملیات مربوطه تا اخذ برگ سبز گمرکی و تحویل کلیه کالاهای مذکور .

 

حدود اختیارات وکیل : وکیل مرقوم ، با حق توکیل به غیر ولو کراراً و مع الواسطه و همچنین عزل و نصب وکلای انتخابی، در انجام دادن  تمامی تشریفات قانونی موضوع وکالت، از طرف موکل دارای کلیه اختیارات تامه و نامحدود است و امضاء و اقدامات نامبرده در مورد موضوع وکالت، بمنزله امضاء و اقدامات موکل ، نافذ و معتبر است.


منبع : وکالت دات اینفو

مطالب مرتبط
پرسش حقوقی خود را مطرح نمایید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
دسترسی سریع به سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران l پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/leader2.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/raeisjomhour.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Dadiran.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majles.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/majmatashkhiss.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divanedalat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/divan.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/amlak-asnad.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/electronik.png
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/kanun.gifhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/129.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/b1.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/budget.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Canoon%20e%20vokala.jpg
http://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/dolat.jpghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/shora-hale-ekhtelaf.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/Vezarat%20dadgostari.JPGhttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/hoquqy.jpg.pnghttp://up.vekalat.info/up/vekalatdotinfo/ax/D_Ghazaei.jpg

اسپانسر
http://up.vekalat.info/view/789476/4194620186.gif
مشاوره رایگان با وکیل دادگستری (تهران)
http://rozup.ir/up/gvdiana/Pictures/Auto.CallNumer1.gif
نحوه ارسال پرسش حقوقی آنلاین
کاربر گرامی : ضمن تشکر از بازدید از وبگاه پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو جهت ارسال پرسش حقوقی خود در بخش نظرات مشاوره حقوقی آنلاین ، پرسش خود را ثبت نموده و حداکثر در طی 48 ساعت آینده پاسخ خود را دریافت نمایید. با سپاس
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو سالیانه سایت
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1949
  • کل مشاوره : 283
  • اعضاء آنلاین : 8
  • بازدید امروز : 1,894
  • باردید دیروز : 1,417
  • بازدید کلی : 4,036,711